Kontakt: +47 675 48 050 |
EN

Historien

Øvre Ringi gård er gammel!

Det er funnet steinalder redskap på jordene. Ringi het opprinnelig Ringvin. Navn som ender med -vin er fra før vikingtida. 

Øvre og Nedre Ringi er skriftlig omtalt siden 1300-tallet. Kalkproduksjon har vært stort på Ringi i mange hundre år. På Akershus festning er det regninger som viser at det ble kjøpt kalk fra Ringi da den ble bygget.

Jon Ø Ringis familie kjøpte begge gårdene 1661 av en mann ved navn Søren. Hans to eldste sønner fikk hver sin gård. Øvre Ringi har gått fra far til sønn siden den gang. Jon er 10 generasjon.

Øvre Ringi har vært en tradisjonell østlandsgård med husdyr, korn, poteter og frukt. Når Charlotta kom 1985 var det korn som var hovedinntekt, med litt poteter og epler i tillegg. 

Charlotta og Jon startet med mais på selvplukk den samme sommeren. 

1995 kjøptes den første eplepressen. Forretningsideen var leiepressing for privatpersoner. Ringis egne epler ble solgt på selvplukk og den private eplemosten ble pasteurisert hjemme på komfyren.

Høsten 1998 var kald og våt. Kanskje at noen ville kjøpe eplene på flaske istedenfor på selvplukk?! De første 1 000 flaskene ble presset på den gamle pakkepressen og pasteurisert.

2001 lanserte vi, som de første i Norge, eplemost som et alternativ til alkoholholdige drikker. Vi startet å tappe mosten på vinflasker.

Vi har sakte vokst til det vi er idag. Nye presser er kjøpt. Den gamle pakkepressen er nå pensjonert, men brukes av og til som demonstrasjonspresse. Produksjonen er delt i to - privat leiepressing og flaskeproduksjon. All produksjon foregår på Øvre Ringi gård i de opprinnelige bygningene.

Målet var en gang å ha full tids arbeid til både Jon og Charlotta på gården. Idag er Hans Erik også ansatt. Vi har nå flere ansatte og flest naturligvis om høsten. Vi har et internatsjonalt miljø med ansatte fra Norge, Sverige, Polen, Tyskland og Filipinene.